Negara ASEAN – Organisasi yang terdapat di antara negara-negara dalam Asia Tenggara. Dalam pendirian sebuah organisasi ASEAN dapat disahkan pada