Sejarah Zaman Neozoikum – Salah satu zaman yang dilalui dengan bumi. Seperti sebuah kehidupan di zaman lain, Neozoikum juga mempunyai gaya hidupnya sendiri