Sejarah Wangsa Sanjaya – Sanjaya merupakan pendiri dalam Mataram kuno. Akan tetapi, masih belum jelas bagaimana ia pertama kali mendirikan kerajaan