Majas Litotes – Bentuk sebuah ucapan yang mengekspresikan kata-kata dengan kerendahan hati dan kelembutan serta menggunakan frasa untuk menjaga kesopanan