Pengertian Pernapasan – Pertukaran bentuk gas antara organisme atau makhluk hidup. Rata-rata orang bernafas kira-kira 17.000 hingga 30.000 kali sehari