Pengertian Entalpi – Jumlah panas yang terlibat dengan proses kimia, serta dalam sebuah reaksi kimia di mana panas dapat dilepaskan atau panas diperlukan.