Pengertian Bidal – Sesuatu yang berada di dalam bentuk puisi, peribahasa kuno warisan sastra Melayu yang berisi sindiran, saran, peringatan, dan banyak lagi