Daur Hidup Ayam – Ayam diklasifikasikan sebagai hewan omnivora dan berbentuk telur (ovipar) yang mempunyai suatu kandungan nutrisi tinggi dalam dagingnya.