Pengertian Bangsa – Sekelompok yang mempunyai leluhur, budaya, bahasa, sejarah, wilayah, ideologi dan mempunyai suatu kecenderungan dalam bersatu.